Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Bạn là sinh viên? Bạn có thể  tự mình tạo tài khoản để vào ITC DOCS. Một tài khoản hợp lệ là cần một số điều kiện như sau:

  1. Sử dụng tên thật của bạn (Gõ tên có dấu tiếng Việt: không gõ Nguyen Van Lam mà gõ Nguyễn Văn Lâm)
  2. Sử dụng các thông tin thật (các thông tin ngày sinh, địa phương v.v.)
  3. Sử dụng email có đuôi @itc.edu.vn do nhà trường cung cấp.
  4. Khi đăng ký username (kí danh), bạn cần phải khai theo đúng cú pháp sau: 2 ký tự đầu tiên cho biết bạn là ai, các bạn là sinh viên thì gõ là sv. Tiếp theo là một dấu gạch dưới "_". Tiếp theo là 4 ký tự đầu là tên viết tắt khoa của bạn, sau đó là dấu gạch chân, cuối cùng là mã số sinh viên của các bạn. 

Thí dụ: sv_cntt_937120461002, trong đó cntt là Khoa Công nghệ thông tin nơi bạn đang học; dấu gạch dưới "_", và mã số sinh viên của bạn.

Danh sách viết tắt tên khoa như sau:

  • cntt= Khoa Công nghệ Thông tin
  • dtvt= Khoa Điện tử Viễn thông
  • dcdc=Khoa Đại cương
  • qttc= Khoa Quản trị - Tài chính - Ngân hàng
  • tccn= Ban Trung cấp Chuyên nghiệp
  • lkcd= Liên kết Cao đẳng nghề